අපව අමතන්න

සීමාසහිත වුක්සි බොල්න් ලේසර් ටෙක් සමාගම.

ලිපිනය

2 එෆ්, අංක 20 ගොඩනැගිල්ල, අංක 33 ෂිහුයි පාර, හුයිෂාන් දිස්ත්‍රික්කය, වුක්සි, ජියැන්ග්සු, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

0086-13255116968

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න