කර්මාන්ත පුවත්

  • Laser Anti-counterfeiting Technology for Mask

    වෙස් මුහුණු සඳහා ලේසර් ප්‍රති-ව්‍යාජ තාක්ෂණය

    COVID-19 පුපුරා යාමේ සිට, වෙස්මුහුණු සෑම පුද්ගලයෙකුගේම දෛනික අවශ්‍යතාවයක් බවට පත්ව ඇත. කෙසේ වෙතත්, විශාල ඉල්ලුමේ පරතරය සමහර නීතිවිරෝධී වෙළෙන්දන් එයින් ප්‍රයෝජන ගැනීමට හේතු වී ඇති අතර අඩු ගුණාත්මක වෙස් මුහුණු විශාල ප්‍රමාණයක් වෙළඳපොළට ගලා ගොස් ඇත. "ව්‍යාජ වෙස් මුහුණු ..."
    තවත් කියවන්න